Doorontwikkeling app Het Goede Gesprek

Gepubliceerd op 19 - 11 - 19

Om zowel de medewerker als de leidinggevende te ondersteunen bij het goede gesprek, heeft het A&O-fonds Provincies in opdracht van de cao-partijen de app ‘Het Goede Gesprek’ ontwikkeld. Een jaar na de oplevering van de app is het tijd voor verdere doorontwikkeling.

Om het gebruik van de app te evalueren wordt een enquête gehouden onder alle geregistreerde gebruikers van de app. Tevens wordt onder de HR-afdelingen en de Ondernemingsraden van alle provincies onderzoek gedaan naar de introductie en stimulering van het gebruik van de app. Beide enquêtes zijn in november verstuurd aan de doelgroepen. De expertgroep zal vervolgens op basis van de uitkomsten van beide enquêtes een plan van aanpak opstellen met betrekking tot de doorontwikkeling van de app.  Bij vragen kan je contact opnemen met Marga Waldekker.

Ga hier naar Het Goede Gesprek >>

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.