Banner - Mensen in vergadering

Arbobijeenkomsten

Circa tweemaal per jaar komen de arbo-coordinatoren van de provincies bijeen om mee te denken, kennis te delen en van elkaar te leren. Daarnaast wordt er gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen van instrumenten, zoals de Arbo Campus en de Digi-RI&E.

 

De Arbo Campus is vormgegeven in een samenwerking tussen het A&O-fonds en de provincies Noord-Holland, Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

De RI&E-vragenlijst is zodanig aangepast dat het aansluit bij de thema’s die in de nieuwe Arbocatalogus zijn opgenomen. Daarnaast voldoet de vragenlijst aan de eisen die de Arbowet 2017 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen. Een werkgroep bestaande uit de provincies Gelderland, Fryslân, Utrecht en Groningen heeft in samenwerking met het A&O-fonds de vragenlijst geactualiseerd.

Meedenken?

Als je ideeën hebt en wilt meedenken over dit product, stuur ons dan een mail.

Mail

Contact

Heb je vragen over dit product? Neem dan contact met ons op.

Marga Waldekker

Blijf op de hoogte

Het A&O-fonds Provincies brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Laat dan je gegevens achter.