content-header3
ao-header-plaat-arbocat

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus Provincies hebben werkgevers en vakbonden in de sector beschreven hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. De Arbocatalogus is een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie.

 

Alle provinciemedewerkers kunnen informatie uit de Arbocatalogus halen die op hen van toepassing is:

 

  • voor medewerkers hoe zij hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren
  • voor leidinggevenden hoe zij structureel zorg kunnen dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers
  • voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en de Ondernemingsraad hoe zij hun ondersteunende of controlerende taak kunnen versterken
  • voor P&O-medewerkers maken typische P&O-onderwerpen als werkdruk en pesten deel uit van de Arbocatalogus

 

De arbeidsomstandigheden binnen de provincies, de wetgeving en de technische mogelijkheden veranderen continu. De Arbocatalogus wordt daarom regelmatig geëvalueerd, geactualiseerd en waar nodig uitgebreid. Arbocatalogi die met positief resultaat door de Inspectie SZW zijn getoetst, vormen het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW.

 

Binnenkort is hier de vernieuwde Arbocatalogus te vinden, waarbij aan de hand van functierisicoprofielen direct (wettelijk verplichte) leeroplossingen getoond worden. Op die manier is er een toegankelijk actueel te raadplegen Arbosysteem. 

Documenten/media met meer info

Naar het product

Meedenken?

Als je ideeën hebt en wilt meedenken over dit product, stuur ons dan een mail.

Mail

Contact

Heb je vragen over dit product? Neem dan contact met ons op.

Marga Waldekker

Blijf op de hoogte

Het A&O-fonds Provincies brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Laat dan je gegevens achter.