content-header3
wat-is-het-effect-van-robotisering-en-digitalisering

Project Functiemetamorfose

Nieuwe technologieën volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Robotisering en digitalisering krijgen meer en meer invloed op het werk van mensen en organisaties. Maar welk effect hebben deze ontwikkelingen op het werk bij provincies, gemeenten en waterschappen? Welke functies verdwijnen en wat voor nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose, een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

Omdat we werken voor en met de sector zijn we eerst intensief met allerlei professionals in gesprek gegaan. Ruim zestig mensen namen deel aan de rondetafelgesprekken. Er zijn drie sessies geweest, voor elke sector één. Om functiemetamorfose van verschillende kanten te belichten, gingen deelnemers met uiteenlopende functies als HR, OR, management en ICT-specialisten de dialoog aan. De resultaten van deze gesprekken, dienen als input voor wat er van de organisatie, leidinggevende, HR-adviseur, medewerker en A&O-fondsen van de toekomst verwacht mag worden.

 

De rondetafelgesprekken leverden ook concrete ideeën voor acties op, de zogeheten ‘bouwstenen’, die daarna door 145 respondenten in ‘Group Concept Mapping’ beoordeeld werden op belang, urgentie en samenhang. Tot slot vertaalden vijftig belangstellenden tijdens een gezamenlijke, verdiepende werkconferentie de opbrengsten naar doelgroepen en initiatiefnemers: de hoofdlijnen van het programma Functiemetamorfose.

Documenten/media met meer info

Meedenken?

Als je ideeën hebt en wilt meedenken over dit product, stuur ons dan een mail.

Mail

Contact

Heb je vragen over dit product? Neem dan contact met ons op.

Peter Smits

Blijf op de hoogte

Het A&O-fonds Provincies brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Laat dan je gegevens achter.