Zelfsturing

Omschrijving

Zelfsturing is een populair begrip en heeft een rijke historie. In onderzoek in de jaren 20-30 van de vorige eeuw bleek al dat medewerkers productiever werden als ze positieve aandacht kregen. In deze eeuw komt het begrip weer volop terug. De aandacht ligt niet alleen bij zelfsturende teams, maar ook bij de zelfsturing van de individuele medewerker. Deze WE-learning biedt vele handvaten voor het organiseren van zelfsturende teams in de overheid.

 

Studieduur: 1.5 uur
Toets: ja
Leervorm: we-learning
Niveau: ++

Direct inschrijven