Anders samenwerken door de omgevingswet – Werken binnen de organisatie 1

Omschrijving

In deze reeks ‘anders samenwerken door de omgevingswet’ laten we je zes praktische voorbeelden zien, die tonen hoe er aan hand van de Omgevingswet een nieuwe vorm van samenwerken kan ontstaan. Zowel intern, met ketenpartners, als met de maatschappij.

Deze essential bespreekt het eerste voorbeeld van samenwerken binnen de organisatie. Hierbij zien we dat aansturen op het opnieuw helder krijgen van gemaakte afspraken, rollen en verantwoordelijkheden, een heroriëntatie tot gevolg heeft gehad.

 

Leervorm: Essential

Direct inschrijven