Aanbod VNG Academie

De A&O Provincie Academie en de VNG Academie zijn een samenwerkingsverband aangegaan om samen bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis een vaardigheden. De VNG Academie biedt onder andere cursussen op het gebied van de omgevingswet, juridische zaken, lokaal bestuur, transformatie en informatiesamenleving. Deze cursussen dragen bij aan de professionalisering van de diverse (beleids)ambtenaren. Dit is een aanbod waarvoor je moet betalen.

 

Hoe werkt het?

De VNG Academie biedt een open aanbod van opleidingen en cursussen waar je je als individuele provinciemedewerker voor kunt inschrijven. De inschrijving, betaling en verwerking verlopen via de VNG Academie. Je kunt op deze site beknopte informatie lezen en vervolgens naar de site van de VNG academie gaan voor meer informatie en aanmelden. Hier vindt ook de betalingstransactie plaats. Over de verdere gang van zaken na je aanmelding zul je door de VNG Academie rechtstreeks op de hoogte worden gehouden.

 

Mocht je je vanuit een provincie als groep willen aanmelden of een opleiding inhouse willen afnemen, dan kun je contact opnemen via info@aenoprovincies.nl.

 

De teksten voor de cursussen in de VNG Academie zijn integraal overgenomen uit de VNG Academie en derhalve qua woordgebruik gericht op de gemeentemedewerker. De cursussen kunnen echter ook door provinciemedewerkers gevolgd worden.

Zie ook

Inschrijven doet u via onze partner VNG Academie. Onderstaand ziet u de contactgegevens. Dit leertraject wordt op aanvraag georganiseerd.

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738492
e-mail: vngacademie@vng.nl