Masterclass Contracteren door overheid

De overheid maakt voortdurend afspraken met burgers en bedrijven. In een tendens waarin zij zich bovendien meer en meer terugtrekt, lijkt het sturen via overeenkomsten belangrijker te worden. De geldende regels zijn dan ook anders dan afspraken tussen burgers en bedrijven onderling. Daarenboven wordt in de publieke sector gecontracteerd over publiekrechtelijke bevoegdheden.

Tijdens deze masterclass staan niet alleen belangrijke begrippen als afdwingbaarheid, bevoegdheid en precontractuele fase centraal. Ook krijgt u antwoord op de vraag wanneer moet worden aanbesteed en hoe bij het contracteren om te gaan met beleidswensen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gestandaardiseerde algemene voorwaarden (VNG, ARBIT, ARIV en ARVODI) waarmee op zowel gemeentelijk als Rijksniveau wordt gewerkt.

 

Belangrijke informatie

Max. deelnemers: 20

Aantal dagen: 2

Locatie: Utrecht

Investering: € 1.095,- excl. 21% btw

Meer info / inschrijven