content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Arbeidsmarkt

Binnen de programmalijn arbeidsmarkt heeft het A&O-fonds Provincies de ambitie een bijdrage te leveren aan het versterken van de positie van provincies op de arbeidsmarkt. De activiteiten vinden hun grondslag in landelijke ontwikkelingen en trends op dit terrein en het mede door het A&O-fonds uitgevoerde intersectorale onderzoek ‘Werken is bewegen – Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur’, waarbij het accent ligt op een grotere mate van mobiliteit en brede inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast levert de jaarlijkse personeelsmonitor een bron van (bench)mark informatie voor het maken van analyses, vergelijkingen en input voor HR-beleid.

 

Bekijk hier de activiteitenplannen per jaar.

Zie ook