content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Benchmarkrapport Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren

De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben begin 2016 voor de eerste maal een gezamenlijke personeelsmonitor uitgegeven. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2014’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor  Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2014. Om deze gezamenlijke monitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken: werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim. De gezamenlijke personeelsmonitor zal iedere twee jaar verschijnen.

 

Links:

Benchmarkrapport Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016

Benchmarkrapport Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2014.

 

We wensen u veel leesplezier en heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  Marga Waldekker.

Zie ook