content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus Provincies hebben werkgevers en vakbonden in de sector beschreven hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. De Arbocatalogus is een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie.

 

Alle provinciemedewerkers kunnen informatie uit de Arbocatalogus halen die op hen van toepassing is:

 

• voor medewerkers hoe zij hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren
• voor leidinggevenden hoe zij structureel zorg kunnen dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers
• voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en de Ondernemingsraad hoe zij hun ondersteunende of controlerende taak kunnen versterken
• voor P&O-medewerkers maken typische P&O-onderwerpen als werkdruk en pesten deel uit van de Arbocatalogus

 

Ga direct naar de arbocatalogus

 

De arbeidsomstandigheden binnen de provincies, de wetgeving en de technische mogelijkheden veranderen continu. De Arbocatalogus wordt daarom regelmatig geëvalueerd, geactualiseerd en waar nodig uitgebreid. Arbocatalogi die met positief resultaat door de Inspectie SZW zijn getoetst, vormen het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW.

 

De Arbocatalogus wordt vernieuwd, waarbij de functierisicoprofielen met de leeroplossingen vanuit het project pilot Arbo Innovatie Campus worden geïntegreerd in de Arbocatalogus. Op die manier is er een toegankelijk actueel te raadplegen Arbosysteem. Lees hier meer over de Arbo Campus.

 

Links:

Nieuwe teksten agressie en geweld 2016

folder De Arbocatalogus Provincies

 

Heeft u vragen over de Arbocatalogus, neem dan contact op met Marga Waldekker.

Zie ook