content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR)

Medewerkers met een publieke taak hebben soms te maken met agressie en geweld van burgers. Ook medewerkers van provincies. Speciaal voor de sector provincies ontwikkelde het A&O-fonds Provincies, in samenwerking met de sectoren Rijk en Gemeenten, het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). Het PAR biedt de mogelijkheid om agressie- en geweldsincidenten tegen medewerkers van de provincie te registreren en op basis daarvan preventief beleid te ontwikkelen. Een meldings- en registratiesysteem is wettelijk verplicht. Alle provincies hebben via de arbo-coördinatoren inloggegevens ontvangen, daarmee kan ingelogd worden en kunnen meldingen geregisteerd en (op)gevolgd worden.

 

Links:

rapportage Scan agressiebeleid 2015
onderzoek Meldingsbereidheid agressie en geweld
handleiding technische implementatie PAR
e-learningmodule PAR

 

Heeft u vragen over het PAR en/of het inloggen, neem dan contact op via info@aenoprovincies.nl.

Zie ook