content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Onderzoek meldingsbereidheid agressie en geweld ‘Geen bericht, goed bericht?’

In opdracht van het A&O-fonds Provincies heeft het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool Groningen bij de provincies Groningen en Drenthe onderzoek gedaan naar de achtergrond van het geringe aantal meldingen van agressie-incidenten met externen. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de vraag waarom medewerkers incidenten rond agressie en geweld wel of niet melden, en het A&O-fonds Provincies aanknopingspunten te bieden om de meldingsbereidheid te vergroten.

 

Het rapport heeft een aantal inzichten en aanbevelingen opgeleverd die de meldingsbereidheid kunnen verhogen. Daarnaast zijn, op verzoek van het A&O-fonds, door de Hogeschool Groningen de digitale enquête en de interviewleidraad zodanig opgesteld dat de andere provincies hiermee ook de meldingsbereid binnen hun provincie kunnen meten.

 

Elke provincie kan de bevindingen uit het rapport verwerken in de eigen aanpak van agressie en geweld. Het A&O-fonds heeft als overkoepelende vervolgactiviteit ervoor gekozen om in 2015 een scan agressiebeleid provincies uit te voeren. Met behulp van de scan ziet elke provincie hoever ze op weg is naar een goede aanpak van agressie en geweld tegen haar medewerkers.

 

Links:

 

handleiding digitale enquête meldingsbereidheid
interviewleidraad leidinggevenden
interviewleidraad medewerkers
digitale enquêtes meldingsbereidheid
Onderzoeksrapport ‘Geen bericht, goed bericht?’
artikel Vakblad Arbo, nr 1 2015 naar aanleiding van het onderzoek: ‘Provinciemedewerkers nemen schelden voor lief’

Zie ook