content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

MZLab Pressure Cooker Provincies

Wat is de MZLab Pressure Cooker Provincies?

Vaak zijn er in een organisatie onder jongeren ontzettend veel goede ideeën te vinden. Heeft u een organisatievraagstuk en kunt u de frisse blik van jonge medewerkers hierbij goed gebruiken? MZLab Pressure Cooker Provincies is dé methodiek om jonge medewerkers tot en met 35 jaar kort en krachtig mee te laten denken over een actueel medezeggenschap- of personeelsthema. Hiermee kunt u:
• Jonge medewerkers in contact brengen met de medezeggenschap van uw provincie
• Input van jonge medewerkers verzamelen over een actueel organisatievraagstuk

 

De MZLab Pressure Cooker Provincies bestaat uit drie bijeenkomsten. Hierbij zijn vanuit de organisatie maximaal vier personen aanwezig uit het bestuur, de ondernemingsraad en/of HR-afdeling en zes tot acht jonge medewerkers. De groep doorloopt gezamenlijk drie stappen.
1. Oorzaken zoeken
2. Oplossingen genereren
3. Beste oplossing kiezen en uitwerken

 

Eén Pressure Cooker duurt drie weken waarin elke week een bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur wordt georganiseerd op de bedrijfslocatie.

 

Aanbod A&O-fonds Provincies

Het A&O-fonds Provincies had begin 2018 drie MZLab Pressure Cooker Provincies te vergeven. De provincies Groningen, Noord-Brabant en Zeeland hebben van dit aanbod gebruik gemaakt.

 

Groningen

De probleemstelling van de provincie Groningen luidde: ‘Jongeren zijn niet betrokken bij de medezeggenschap van de organisatie’. In drie pressure cooker sessies, kwamen zowel oorzaken als oplossingen op tafel. De oplossingen waren erg divers en gaven de OR veel informatie over wat de jonge doelgroep van hen wil zien qua communicatie. Het team koos voor de oplossing ‘aangaan van een samenwerking met een regionale jongerenorganisatie’ om concrete stappen te gaan zetten. Een mooie bijkomstigheid was dat alle jongeren die deelnamen aan de Pressure cooker, toetreden tot de ‘Vernieuwing MZ themacommissie’ van de OR.

 

Noord-Brabant

In Noord-Brabant ging het team aan de slag met de probleemstelling: ‘De organisatie bindt en boeit de jongeren niet genoeg’. Als hoofdoorzaak werd geformuleerd dat de manier van werken niet aansluit bij de behoeften van jongeren. Drie pressure cooker sessies en bijna honderd ideeën verder, werd de beste oplossing gekozen door de groep: het opzetten van een opdrachten-/klussenpoule in samenwerking met omliggende gemeenten waar alle werknemers aan mee kunnen doen. Zo stimuleer je (kennis)uitwisseling, veelzijdigheid in het werk, verjonging en beperk je de inhuur van externen.

 

Zeeland

Het traject in de provincie Zeeland is nog gaande.

 

Na afsluiting van dit traject, zullen we een rapportage uitbrengen met de bevindingen.

 

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

 

Links:

Flyer MZLab Pressure Cooker Provincies

Zie ook