content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Arbo Campus

In 2016 is gestart met de pilot ‘Arbo Innovatie Campus’. Hiermee bieden we een digitale oplossing om te voldoen aan artikel 8 van de Arbowet; voorlichting en onderricht. De werkgever (de manager) en de medewerker hebben per functie/werkzaamheid inzichtelijk wat de risico’s zijn via de zogenaamde functierisicoprofielen, en zij kunnen vervolgens per profiel doorklikken naar (wettelijk verplichte) leeroplossingen. Doordat medewerkers de wettelijk verplichte kennis hebben opgedaan zijn ze beter in staat om veilig en gezond te werken.

 

De Arbo Campus wordt een website waar informatie te vinden is over de arbeidsrisico’s, voorlichting en instructie (films) en leefstijl en arbeidsgerelateerde zorg:

•  De arbeidsrisico’s en bijbehorende oplossingen van provincies, ingedeeld naar risicoprofielen. De teksten in de Arbocatalogus worden geactualiseerd en herschreven voor leidinggevenden en medewerkers met daarnaast informatie voor experts (vernieuwing van de huidige Arbocatalogus, dit is het toetsbare deel).

•  Mogelijkheid om voorlichting en instructie te volgen aan de hand van de risico’s waar medewerkers aan worden blootgesteld. Medewerkers kunnen via hun eigen digitale functierisicoprofiel doorklikken naar noodzakelijk voorlichtings- en instructiemateriaal (leeroplossingen).

•  Informatie over leefstijl en arbeidsgerelateerde zorg. Op dit deel van de website is informatie te vinden over onder andere BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) en informatie over de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, A&O deskundige en bijvoorbeeld een ergonoom.

 

De site is gepresenteerd tijdens het A&O Zomerfestival in juni 2017 en gaat live zodra de Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

 

De pilot is vormgegeven in een samenwerking tussen Maarten van der Molen van de provincie Noord-Holland, naar aanleiding van de door deze provincie gewonnen Arbo Prijs, en het A&O-fonds Provincies. Naast de provincie Noord-Holland doen ook de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland mee aan de pilot.

 

De stuurgroep die de pilot begeleidt, bestaat uit programmamanager Marga Waldekker en bestuurslid A&O-fonds Henny van den Born.

 

Als u vragen heeft over de Arbo Campus, kunt u contact opnemen met Marga Waldekker.

 

Links:

•  Arbo Innovatie Dag – 30 januari 2017

•  A&O Zomerfestival, presentatie site – 22 juni 2017

Zie ook