content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Kansen creëren voor functiecreatie

Het uitvoeren van de quickscan om kansen te identificeren is de 2e stap in het proces van functiecreatie. In deze fase gaat het om draagvlak te vinden binnen de organisatie. Uit de pilots bij gemeenten en provincies is naar voren  gekomen dat het belangrijk is om het gesprek over functiecreatie goed te voeren en bezwaren om te kunnen buigen. De belangrijkste 3 tegenargumenten hebben een standaard weerwoord.

 

De tweede fase draait om een belangrijk instrument, de quickscan functiecreatie. Wat is de beste manier om de quickscan in te zetten binnen de organisatie? SW-bedrijf Breed heeft de quickscan uitgevoerd binnen de gemeente Wijchen. Mary van de Looij van Breed deelt haar ervaringen. Hoeveel afdelingen betrek je in het proces? En welke? Hoe ver en diep ga je als je met de quickscan functiecreatie begint?  Uit de pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies komen verschillende antwoorden. De gemene deler is: beleidsafdelingen waren het startpunt voor de uitvoering van de quickscan. Wat heeft de focus op beleidswerk betekend voor de SW-organisaties? Moet je andere dingen kunnen en weten dan wanneer je in een productieomgeving een quickscan uitvoert? (artikel Anders kijken naar Functiecreatie).

 

De gemeente Delft, uit de pilots functiecreatie,  is een regiegemeente. Suzan Bos, HRM manager Delft, legt uit welke keuzes deze gemeente  heeft gemaakt en vertelt over de verrassende mogelijkheden van functiecreatie. De uitkomst van de tweede fase in Delft  is te vinden in het bedrijfsadvies wat is opgesteld (Bedrijfsadvies functiecreatie gemeente Delft en Oplegger bij bedrijfsleven Delft).

 

In het proces van functiecreatie volgt na het uitvoeren van de quickscan het preciezer gaan kijken binnen welke afdeling(en) een verdiepingsslag gemaakt kan worden. Met de quickscan zijn de kansen geïdentificeerd. Vervolgens wordt op één of meerdere plekken onderzocht hoe de functie eruit komt te zien, aan welke eisen de toekomstige medewerker moet voldoen (Vacaturetekst Drenthe en vacaturetekst Wijchen) en wat het oplevert om de functie in te vullen.

 

Voor het berekenen van de opbrengsten is er door SBCM een businesscase ontwikkeld. In de pilot functiecreatie in de gemeente Delft is met dit instrument gewerkt. Edward van Heeten van WerkSe vertelt over het werken met de Businesscase Delft.

Zie ook