content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Starten met functiecreatie

Waarom begin je als organisatie met functiecreatie? Deze vraag raakt aan drijfveren:  omdat het moet? Omdat we graag een voorbeeld willen zijn? Omdat het fatsoenlijk is om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden? In twee filmpjes vertellen Arie Piet (concernmanager Provincie Fryslân) en Gabrie van Steenvoorden (manager Werkse Delft) over hun drijfveren en ervaringen.

 

Wat moet je weten? Natuurlijk allereerst wat functiecreatie nu precies is. SBCM heeft ervaring in diverse sectoren. Op de site van SBCM is veel inhoudelijke informatie vinden, zoals: praktijkvoorbeelden, methoden en instrumenten en informatie over trainingen. SW-bedrijven hebben professionals die werkgevers kunnen adviseren over het realiseren van extra banen voor functiecreatie. Ze zijn gespecialiseerd in het succesvol aan de slag helpen van mensen via detachering. Het formele werkgeverschap ligt bij het SW-bedrijf en dat zorgt voor de begeleiding en het administratieve werk.

 

Wat moet je weten als overheidsorganisatie? Overheidsorganisaties gaan aan de slag in de context van de ‘wet banenafspraak en quotumregeling’. De inhoud van de wet met praktijkgerichte toelichtingen is te vinden op:  www.locusnetwerk.nl/wetgeving/. Specifiek voor de overheid zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de te realiseren aantallen per overheidsorganisatie. Zie ook: brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris Sociale Zaken en werkgelegenheid en resultaten nulmeting banenafspraak 2014.

 

Hoe ga je te werk? De pilots functiecreatie hebben veel voorbeeldmateriaal opgeleverd over de aanpak binnen overheidsorganisaties. Zo is er is een voorbeeldplan van aanpak. Daarnaast laten we zien hoe binnen één van de pilots de besluitvorming is gelopen. Tot slot, een artikel met tips over op welke manier de ondernemingsraad een rol heeft binnen experimenten met functiecreatie bij de overheid.

Zie ook