content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Project Functiemetamorfose

Nieuwe technologieën volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Robotisering en digitalisering krijgen meer en meer invloed op het werk van mensen en organisaties. Maar welk effect hebben deze ontwikkelingen op het werk bij provincies, gemeenten en waterschappen? Welke functies verdwijnen en wat voor nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose, een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

 

Bij medewerkers uit de drie sectoren wordt input opgehaald om het programma verder invulling te geven: In hoeverre zijn organisaties al bezig met de gevolgen van digitalisering en robotisering en tegen welke vragen en uitdagingen lopen ze daarbij aan?

Als u meer informatie wilt of wilt meedenken, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Zie ook