content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Project Functiemetamorfose

De impact van moderne technologieën op provincies, waterschappen en gemeenten is misschien niet dezelfde, maar wel vergelijkbaar. Vanuit die gedachte zijn de drie sectorfondsen een gezamenlijk meerjarig programma gestart onder de naam Functiemetamorfose.

 

Omdat we werken voor en met de sector zijn we eerst intensief met allerlei professionals in gesprek gegaan. Ruim zestig mensen namen deel aan de rondetafelgesprekken. Er zijn drie sessies geweest, voor elke sector één. Om functiemetamorfose van verschillende kanten te belichten, gingen deelnemers met uiteenlopende functies als HR, OR, management en ICT-specialisten de dialoog aan. Wat deze gesprekken opleverden, komt samengevat terug in wat er van de organisatie, leidinggevende, HR-adviseur, medewerker en A&O fondsen van de toekomst verwacht mag worden.

 

De rondetafelgesprekken leverden ook concrete ideeën voor acties op, de zogeheten ‘bouwstenen’, die daarna door 145 respondenten in ‘Group Concept Mapping’ beoordeeld werden op belang, urgentie en samenhang. Tot slot vertaalden vijftig belangstellenden tijdens een gezamenlijke, verdiepende werkconferentie de opbrengsten naar doelgroepen en initiatiefnemers: de hoofdlijnen van het programma Functiemetamorfose.

 

Lees hier de rapportage “Klaar voor kansen van nieuwe technologie. Hoe drie sectoren van gebaante veranderen”.

 

Als u meer informatie wilt of wilt meedenken, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Zie ook