content-header3

knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

pijl_active_kleur-final

Wijze van samenwerking met de sector

Met ingang van 2016 werkt het A&O-fonds Provincies met expertgroepen. Deze worden bemenst door verschillende inhoudelijke en betrokken experts vanuit de sector, zowel vanuit de werkgevers als de werknemerskant.

 

Provinciemedewerkers kunnen deelnemen als ze de kennis op hun vakgebied met andere provincies willen delen. Deelname aan de expertgroep betekent dat de leden met collega’s van andere provincies sparren, nadenken en meewerken aan een inhoudelijk onderwerp met een concreet eindresultaat. Rekrutering van de leden zal actief plaatsvinden middels oproepen op de website, in de nieuwsbrief en netwerkgesprekken.

 

Afhankelijk van de aard en de omvang, komen de expertgroepen één of meerdere keren (digitaal of fysiek) bij elkaar.

 

Links

• Informatie en oproepen expertgroepen

• De totstandkoming van deze werkwijze

BBC in 2014 en 2015

Zie ook