content-header3

 medewerker-inactief

medewerker-actief

pijl_active_kleur-final

Financiële Loopbaanplanner voor alle provinciemedewerkers

Zélf keuzes maken in je loopbaan krijgt steeds meer aandacht. Voor het maken van deze keuzes is inzicht in de financiële consequenties van groot belang. In de cao Provincies is afgesproken dat aan alle provinciemedewerkers de Financiële Loopbaanplanner ter beschikking wordt gesteld. Een gratis, online, onafhankelijk instrument, eventueel aangevuld met een workshop of een persoonlijk adviesgesprek, waarmee u helder inzicht krijgt in de huidige en toekomstige financiële situatie van uw huishouden.

 

Lees de brochure of bekijk het filmpje voor meer informatie of meld u direct aan op www.financieleloopbaanplanner.nl.

Zie ook