content-header3

 medewerker-inactief

medewerker-actief

pijl_active_kleur-final

Provinciaal Agressie Registratiesysteem

Als provinciemedewerker kunt u – zeker als u een publieke functie heeft – te maken krijgen met agressie en geweld door burgers of medewerkers van bedrijven. Om dit te voorkomen en negatieve gevolgen voor u en andere medewerkers te beperken, is een goede aanpak nodig. Deze aanpak begint met het registreren van agressie- en geweldsincidenten. Door melden en registeren wordt duidelijk hoe vaak en op welke manier provinciemedewerkers te maken hebben met agressie incidenten.

 

Het A&O-fonds Provincies ontwikkelde speciaal voor de sector provincies het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). Het PAR biedt de mogelijkheid om agressie- en geweldsincidenten te registreren en op basis daarvan beleid te ontwikkelen om deze incidenten te voorkomen. Alle provincies hebben toegang tot hun eigen PAR.

 

Links
e-learningmodule PAR

 

Wilt u meer weten over het PAR of bijvoorbeeld over de mogelijkheid om via een app incidenten te melden, neem dan contact op met Peter Smits van het A&O-fonds Provincies of de arbo-coördinator binnen uw provincie..

 

Naast melden en registreren zijn meer zaken van belang als u te maken heeft met agressie en geweld of als u slachtoffer bent van een agressie-incident. Bijvoorbeeld: wat is de organisatienorm als het gaat om agressie en geweld, of opvang en nazorg, aangifte en eventueel schadeverhaal. Meer hierover leest u in de Arbocatalogus Provincies.

Zie ook