A&O fondsen Webinars – lunchwebinars met vijf HR-thema’s

Gepubliceerd op 05 - 01 - 21

In het voorjaar van 2021 organiseren A&O-fonds Provincies, A&O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen gezamenlijk een serie van vijf lunchwebinars. Tijdens elk webinar staat een actueel HR-thema centraal.

Webinar 1. Employability | donderdag 11 februari van 12.30-13.30 uur – Voor dit webinar kun je je niet meer inschrijven. Lees hier de paper horend bij dit webinar Employability >>

Hoe groot is de employability van medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen? Hoe groot schatten medewerkers zelf hun kansen in op een andere baan binnen of buiten de organisatie? Hoe stimuleer je als organisatie de employability van je medewerkers?

Webinar 2. Mobiliteit | donderdag 4 maart van 12.30-13.30 uur – Voor dit webinar kun je je niet meer inschrijven. Lees hier de paper horend bij dit webinar Mobiliteit >>

Wat maakt werken bij gemeenten, provincies en waterschappen aantrekkelijk? Waarom komen mensen en gaan ze weer weg? In hoeverre verschilt dat tussen groepen medewerkers? Hoe zorg je als organisatie dat je mensen binnenhaalt en aan je bindt?

Webinar 3. Leren & ontwikkelen | donderdag 18 maart van 12.30-13.30 uur  – Voor dit webinar kun je je niet meer inschrijven. Lees hier de paper horend bij dit webinar Leren & ontwikkelen >>

Hoe is het gesteld met de leercultuur binnen gemeenten, provincies en waterschappen? Welke leeractiviteiten ondernemen medewerkers en wat zijn hiervan de opbrengsten? Hoe stimuleer je het leergedrag in organisaties en hoe behaal je een optimaal leerrendement?

Webinar 4. Tevreden, betrokken & bevlogen | donderdag 1 april van 12.30-13.30 uur – Voor dit webinar kun je je niet meer inschrijven. Lees hier het paper horend bij dit webinar Tevreden, betrokken & bevlogen >>

Hoe tevreden zijn medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen met hun baan en het team waarin zij werken? En hoe tevreden en betrokken zijn zij over de organisatie? In hoeverre kan je als organisatie tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers stimuleren?

Webinar 5. Technologische ontwikkelingen | donderdag 15 april van 12.30-13.30 uur – Voor dit webinar kun je je niet meer inschrijven. Lees hier het paper horend bij dit webinar Technologische ontwikkelingen. >>

Welke technologische veranderingen ervaren medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen? In hoeverre kunnen medewerkers deze veranderingen bijbenen? Wat kan je als organisatie doen om medewerkers mee te laten groeien met deze technologische veranderingen? Het A&O-fonds Provincies is gastheer van dit webinar. Dit doen we samen met provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant Marcel van Bijnen. Hij is voorzitter van de IDA (Interprovinciale Digitale Agenda), het programma waarmee de provincies de krachten bundelen om digitalisering in te zetten voor de publieke zaak.

De serie lunchwebinars zijn bestemd voor P&O’ers, vertegenwoordigers medezeggenschap, managers en andere professionals betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid binnen een gemeente, provincie of waterschap. Deelnemen aan de webinars is gratis voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Een verdiepende analyse op de gegevens van het WERKonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ICTU, vormt de basis van de webinars. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd onder 40.000 overheidsmedewerkers. De analyses spitsen zich toe op de sectoren gemeenten, provincies en waterschappen. Voorafgaand aan ieder webinar wordt er een paper gepubliceerd met de resultaten uit het WERKonderzoek toegespitst op de informatie uit de decentrale overheden.

Tijdens het webinar presenteren de onderzoekers kort de uitkomsten. Een gastspreker reflecteert vervolgens op de resultaten en vertaalt deze naar praktische tips en handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Aan het einde van elk webinar worden de vragen van de deelnemers beantwoord.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.