Leernetwerk arbeidsmarkt en diversiteit 2011-2012

Het A&O-fonds Provincies is in 2011 een experiment gestart voor haar AMC-leden, een Leer- & Innovatienetwerk. Gezamenlijk werd gezocht naar antwoorden op lastige vragen waar geen kant en klaar stappenplan voor bestaat. Specifiek voor het Leer- & Innovatienetwerk Provincies was, dat het ging om vragen rondom arbeidsmarktcommunicatie en diversiteit in een context waarin de vraag niet urgent is. De onderzoeksvragen waren voor iedere pilot: hoe werk je aan een niet-urgent thema in een context waar andere vraagstukken hoger op de agenda staan? Iedere pilot verwoordde een experiment bij de start ‘hoe zij een vernieuwend initiatief wilde nemen op het terrein van het aantrekken van nieuwe mensen’. Klankbord- en pilotleden werkten tijdens diverse bijeenkomsten samen aan de vraagstelling en de verdieping van de pilot. Deze werkwijze heeft een rijke opbrengst opgeleverd voor veel van de deelnemers. Er zijn veel inzichten opgedaan rond het werken aan een vraagstuk dat vraagt om vernieuwing op een procesgerichte manier. Lees hier meer in het evaluatieverslag.

Zie ook