Rapport ‘De Provincies als werkgever 2007-2015’

Om gericht beleid te kunnen voeren met betrekking tot de personeelsvoorziening, heeft het A&O-fonds Provincies de directie Arbeidszaken Publieke Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie van de sector provincies te analyseren.  Lees hier het volledige rapport ‘De Provincies als werkgever 2007-2015’.

Zie ook