Rapport ‘Stilte voor de storm’ 2013

In 2013 is het onderzoeksrapport naar de frictiefuncties binnen provincies gepresenteerd. Het onderzoek is in opdracht van het A&O-fonds uitgevoerd door het bureau SEO bij de twaalf provincies. Van elke provincie is een arbeidsmarktspecialist geïnterviewd en is o.a. gevraagd naar huidige en toekomstige frictiefuncties. Daarnaast zijn de onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de gehele overheid, vertaald naar de situatie van de provincies. Bent u benieuwd naar de fricties op de arbeidsmarkt van provincies, lees dan hier het rapport.

Zie ook