Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt en diversiteit 2012

Voor waterschappen en provincies is samenwerking op de regionale arbeidsmarkt erg interessant. Dat begint met elkaar leren kennen. Een inspirerend voorbeeld van starten met samenwerken voor praktisch resultaat is de gezamenlijke arbeidsmarkt- en mobiliteitsdag die waterschap Reest en Wieden en de provincie Drenthe organiseerden, in samenwerking met het A&O-fonds Provincies. Waterschappen en provincies maakten daarin formeel en informeel kennis met elkaar. In presentaties, tijdens werkplekbezoeken en de afsluitende netwerkborrel bijvoorbeeld. Bovendien werd het evenement benut om diversiteitsstudenten kennis te laten maken met het waterschap en de provincie. Deze studenten namen, net als medewerkers van waterschappen en provincies, ook deel aan het Xplorelab. Daarin werd gezamenlijk gewerkt aan een inhoudelijk thema en het bedenken van oplossingen voor een probleemstelling uit de praktijk.

 

Rode draad door de activiteiten op deze dag was praktisch resultaat. Daarom hadden de organisaties van tevoren al concrete doelstellingen benoemd. Een van die doelstellingen was ten minste één klus voor de gezamenlijke klussenbank. Andere doelstellingen: mogelijk een onderzoek starten naar een gezamenlijk traineetraject, één vervolgactiviteit voor mobiliteit, een werkgeversbezoek en een drietal dynamic duo’s vormen voor meer diversiteit.

 

Van de beschrijving van de aanpak van een dergelijke samenwerking is een bladerbare publicatie gemaakt. U kunt tevens een pdf van de publicatie downloaden om te printen.

Zie ook