Arbo Prijs Provincies 2012-2013

Tijdens het Arbofestival op 7 november 2012, vormden de uitdagende elevatorpitches van de deelnemende provincies aan de Arbo Prijs Provincies, het hoofdonderdeel. In de elevatorpitch kregen de provincies drie minuten om hun arbo-project uit de doeken te doen. Tien provincies deden mee aan de pitch, die vooral tot doel had om kennis te delen. In de pitches kwamen uiteenlopende projecten voorbij, van verzuimbeleid en telewerken tot agressiebeleid en het medewerker gezondheidsbudget.

 

Samen met de vakjury bepaalden de aanwezigen via stembriefjes welk project in aanmerking kwam voor de Arbo Prijs Provincies. Jurylid Fred Stroo, scheidend bestuurslid A&O-fonds Provincies en portefeuillehouder arbo, maakte samen met collega-jurylid Janneke van Wigcheren, voorheen lid van de Begeleidingscommissie Arbocatalogus, bekend wie de winnaar was De jury gaf aan: “Het was moeilijk kiezen en eigenlijk was iedereen winnaar. Want wat voor de een al een tijdje praktijk is, is voor een ander nieuw. Dat maakt de keuze misschien arbitrair.” De vakjury lette op onder andere onderscheidend vermogen, uitvoerbaarheid, betrokken medewerkers en uitwisselbaarheid.

 

Eervolle vermeldingen gingen naar de provincies Zuid-Holland en Drenthe (gelijk aantal punten) en de provincie Gelderland. De provincie Noord-Holland heeft met de inzending ‘Functiegericht Risico Profiel’ en de ‘PNH Arbo Academy’ de Arbo Prijs Provincies 2012-2013 gewonnen. De verschillende deelnemers aan de Arbo Prijs Provincies 2012-2013 zijn opgenomen in de bladerbare publicatie die van het Arbofestival is gemaakt. U kunt tevens een pdf van de publicatie downloaden.

 

Onder Expertisecentrum vindt u de presentaties van de provincies die mee hebben gedaan aan de elevator pitch.

Zie ook