Arboconvenant Provincies

Overheid en sociale partners (IPO, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF) maakten in het Arboconvenant Provincies voor de sector bindende afspraken over het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsrisico’s, werkdruk en RSI. Het Arboconvenant Provincies liep van februari 2003 tot december 2006. Het complete convenant is hier in te zien.

 

Binnen het Arboconvenant Provincies verminderde het ziekteverzuim van 6,6 procent tot 5,2 procent. De werkdruk met kans op gezondheidsschade daalde met 20,7 procent. Daarmee werd op deze onderwerpen de vooraf geformuleerde doelstelling gehaald. De RSI-klachten werden op het einde van de convenantperiode adequater aangepakt. Het Arboconvenant was de aanzet voor de huidige nauwe samenwerking op arbo-gebied tussen de provincies.

 

Voor de aanpak van de verschillende onderwerpen ontwikkelde een projectorganisatie samen met de provincies binnen het arboconvenant een groot aantal hulpmiddelen. Deze instrumenten vindt u onder andere terug in de Arbocatalogus Provincies. U kunt enkele hulpmiddelen hieronder direct raadplegen.

 

Gerelateerde artikelen:

• Ziekteverzuim
• Werkdruk
• RSI

Zie ook