Repetitive Strain Injuries (RSI)

Repetitive Strain Injuries ofwel RSI, uit zich in klachten aan nek en/of bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand. De oorzaak ligt in vaak herhaalde bewegingen of een statische houding van één of meer van deze lichaamsdelen. De aandoening houdt geen verband met blessures, verwondingen of een aandoening als reuma.

 

Het cluster Arbeidshygiëne en Ergonomie van de Arbocatalogus Provincies besteedt in een speciaal hoofdstuk aandacht aan het arbeidsrisico RSI. Het hoofdstuk beeldschermwerk behandelt wat werkgever en medewerkers kunnen doen ter voorkoming van RSI, zoals een goede inrichting van de werkplek het wisselen van taken of het installeren van pauze-software.

 

Het arbeidsrisico RSI was eerder speerpunt binnen het Arboconvenant Provincies. Zoekt u nog naar middelen om RSI efficiënter aan te pakken? Begin dan eens met het bekijken van wat uw collega’s al hebben bedacht bij rsi hulpmiddelen over gezondheid beeldschermwerk, RSI-consulenten, protocollen, werkplekonderzoek, sneltoetsen of Software.

 

Meer informatie:

• Protocol RSI

• Plan van aanpak tegengaan RSI

Zie ook