Succesvol Arbofestival ‘de oogst van 10 jaar samenwerking Arbo’ 2012

Op 7 november 2012 kwamen ruim 50 deelnemers aan het Arbofestival in Utrecht bijeen. Centraal stond de ruim tien jaar samenwerking op arbogebied binnen de provincies, waarbij de Arbo-co veelal het gezicht is van een succesvolle samenwerking. De dag stond in het teken van de oogst van de afgelopen tien jaar door de presentaties van de arbo-coördinatoren, de zogenaamde elevator pitches. Hieraan gekoppeld was de Arbo Prijs van A&O-fonds Provincies. We maakten van de gelegenheid gebruik om terug te blikken én vooruit te kijken. Ook werd stilgestaan bij de bij arbo betrokken collega’s die om diverse redenen afscheid namen van hun werk binnen de provincie. De afgelopen tien jaar heeft de samenwerking, die startte met het Arboconvenant, veel opgeleverd aan gezamenlijke producten, kennisdeling en professionalisering binnen het brede werkveld van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Van deze dag is een bladerbare publicatie gemaakt. U kunt tevens een pdf van de publicatie downloaden om te printen. Tevens verscheen er een artikel in het vakblad HR Overheid naar aanleiding van de Arbo Prijs Provincies.

 

Workshops
Tijdens het arbofestival konden de deelnemers drie verschillende workshops bezoeken:

• ‘De stem van de medewerker’ door Nicole Pikkemaat, adviseur en trainster bij FNV Formaat, presentatie en artikel.

• ‘De experimenteer- en leerworkshop’ door Riks Ytsma over een nieuwe directieve agressie-beheersingsmethode, presentatie.

• ‘Verzuim, het succes van eigen regie’ door Joke de Witt, arbo- en milieucoördinator bij provincie Drenthe en Lilian Broekema, verzuimcoach bij De Arbodienst, presentatie1 en presentatie2.

Zie ook