Werkdruk

Bij werkdruk is sprake van een hoge tijdsdruk of een hoog tempo. Vooral in combinatie met beperkte zeggenschap in en over het werk, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid. Als die lang aanhoudt, kan dat leiden tot ziekte. Medewerkers kunnen door werkdruk last krijgen van werkstress die gepaard gaat met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Als dat lang aanhoudt en iemand onvoldoende rust kan nemen of te weinig afleiding en ontspanning krijgt, kan dat leiden tot ziekteverzuim.

 

Het arbeidsrisico werkdruk was eerder speerpunt in het Arboconvenant Provincies. De sector realiseerde daarbinnen een werkdrukvermindering van ruim 20 procent. Het onderwerp vereist echter blijvende aandacht.

 

Klik hier voor de publicatie ‘Slim en plezierig werken‘ vanuit het Arboconvenant Provincies.

 

De Arbocatalogus Provincies besteedt in het cluster Psychosociale Arbeidsbelasting in een speciaal hoofdstuk aandacht aan werkdruk en werkstress. Het beschrijft onder andere hoe de organisatie van het werk, de manier van leidinggeven en zelfstandigheid en verantwoordelijkheid deze arbeidsrisico’s beïnvloeden. Ook conflicthantering komt in dit hoofdstuk aan bod. Zowel voor de leidinggevende als de medewerker is er informatie te vinden.

Zie ook