Ziekteverzuim

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ziekteverzuim te voorkomen. De werkgever draagt zorg voor een veilige en gezonde werkplek; de werknemer moet aangereikte arbeidsmiddelen voor veilig en gezond werken ook daadwerkelijk gebruiken. Ook dienen beiden bij (langdurig) verzuim actief mee te werken aan re-integratie. De belangrijkste verplichtingen van de werkgever en werknemer bij ziekte liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Binnen het Arboconvenant Provincies deed de sector veel kennis en ervaring op over de aanpak van ziekteverzuim. Hieronder staan enkele publicaties die helpen om verzuim te verminderen.

 

• Best practice ziekteverzuim.pdf
• Slim_en_plezierig_werken.pdf
• Toolkit_Ziekteverzuim.pdf
• Tussentijdse_monitor_ACP.pdf
• Welkom_terug.pdf
• Welkom_terug_samenvatting.pdf

Zie ook