HNW

In het beleidsplan A&O-fonds Provincies 2011-2013 kwam HNW voor binnen alle vier de programmalijnen (Arbo, HRM, Medezeggenschap en arbeidsmarkt). Het A&O-fonds Provincies koos voor een integrale benadering van dit onderwerp.

 

Denktank HNW
Om input vanuit de provincies te krijgen, heeft het A&O-fonds voor de beleidsperiode 2011-2013 een denktank in het leven geroepen. De Denktank HNW bestond uit een divers gezelschap van bevlogen en betrokken ‘het nieuwe werkers’. De Denktank HNW kwam periodiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de  integrale & interdisciplinaire benadering van HNW. Vanuit zowel facilitaire invalshoek als vanuit die van de HR, arbo en ICT: de binding van de 3 G’s (gedrag, gebouw en gigabytes). De denktank voedde het A&O-fonds op basis van de vraag: “Wat kan het A&O-fonds bieden als meerwaarde bovenop of naast de reeds binnen provincies lopende activiteiten”.

 

Bijeenkomst Denktank HNW oktober 2012

4 oktober 2012 kwam de denktank HNW voor het eerst bijeen bij de provincie Utrecht. Gedurende de dag is gesproken over de mogelijke rol van de denktank. Het werd een boeiende discussie, die in de middag geleid werd door de grondlegger van HNW bij Interpolis, Marc Jetten, die tevens zijn daar opgedane kennis overbracht. Uiteraard stond ook een rondleiding door het nieuwe provinciehuis op het programma. De inrichting kenmerkte zich door een grote diversiteit aan werkplekken. De denktankleden waren na afloop van de dag erg enthousiast, dat uitte zich in het committent aan de denktank. Bekijk hier de presentatie van Marc Jetten.

 

Bijeenkomst Denktank HNW maart 2013

Tijdens de bijeenkomst van 18 maart 2013 stond de ’G’ van Gebouw centraal. De bijeenkomst vond plaats in het onlangs verbouwde provinciehuis van de provincie Noord-Holland. Na de opening was het woord aan Erick Wuestman, huisvestigingsadviseur en interieurarchitect. Hij lichtte zijn aanpak van invoeren van HNW toe vanuit de invalshoek huisvesting. Tevens stond er een rondleiding op het programma door het provinciehuis, waarbij de integrale aanpak van het ruim twee jaar durende verbouwingstraject werd toegelicht. ’s Middags gaf David Hess, van Kraaijenvanger Architecten, door middel van foto’s en tekeningen een beeldende toelichting en een inkijk in de wereld van de architect. Hij is een van de architecten die betrokken was bij de verbouwing van het Noord-Hollandse provinciehuis. Tot slot van de bijeenkomst is gesproken over vervolgactiviteiten. Bekijk hier het het volledige verslag van de bijeenkomst en de presentatie van Erick Wuestman.

Zie ook