HR-festival 2013  #Toekomst

Op 7 november 2013 vond in theater Spant! in Bussum het tweejaarlijkse HR-festival plaats, gezamenlijk georganiseerd door A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen, met dit jaar als thema #Toekomst. In 2011 organiseerden de fondsen aan het begin van de beleidsperiode 2011-2014 het festival met de titel ‘Klaar voor de toekomst’. Tijdens het Festival #Toekomst werd getoond wat de resultaten zijn en blikten we vooruit op HR-ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst in het verschiet liggen, zoals: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderende arbeidsrelaties, gezond langer doorwerken, nieuwe vormen van medezeggenschap en andere organisatievormen.

 

Workshops

 

Er waren 43 workshops die bezocht konden worden. De provincies waren hierin goed vertegenwoordigd. We hebben maar liefst zes workshops kunnen invullen:

•    ‘Functie Risico Profiel en de Arbo Academy’ – door Maarten van der Molen van de provincie Noord-Holland (winnaar Arbo Prijs Provincies)

•    ‘Samenwerkende Ondernemingsraden bij vorming RUD’s’ – door Jan Mooi, Nanny Faber en Jacoline Beerepoot van de provincie Groningen (winnaar MZ Prijs Provincies)

•    ‘Mobiliteit bij de provincies’ – door Cent van den Berg, voorzitter ProvOR

•    ‘ZPP Brabant, het netwerk van ondernemende ambtenaren’ – door Bart Louwers van de provincie Noord-Brabant en Alistair Douglas, gemeente Veghel (winnaar HRM Prijs Provincies)

•    ‘Samen leren doet inspireren’ – door Jan Boerstra van de provincie Flevoland (winnaar HRM Prijs Provincies)

•    ‘Masterclass Mensen in Beweging’ – door Carolien de Boer, workshopleider van de drie masterclasses die in 2013 zijn georganiseerd

 

Op de festivalwebsite www.klaarvoordetoekomst.info vindt u de diverse presentaties, alsmede het verslag van de dag, filmpjes van de plenaire sprekers en een fotoverslag.

 

Magazine
Speciaal voor deze dag is een gezamenlijk magazine uitgebracht. U maakt hierin kennis met de voorzitters van de drie fondsen en de plenaire sprekers. Ook vindt u hier het programma en de omschrijvingen van de diverse workshops.

Zie ook