HRM Prijs 2008-2009

Het A&O-fonds Provincies wil nieuwe initiatieven en goede praktijken op het terrein van HRM- en arbeidsmarktbeleid voor de sector provincies breed verspreiden. Om medewerkers van provincies uit te nodigen hun kennis te delen, heeft het A&O-fonds Provincies de HRM Prijs Provincies in het leven geroepen.

 

De HRM Prijs Provincies 2008-2009 is gewonnen door de provincie Noord-Brabant met het Traineeproject Brabant. Negen provincies stuurden elf projecten in.
In de uitgave ‘HRM Prijs 2008-2009‘, Alle inzenders, alle projecten’ leest u een beschrijving van alle ingediende projecten en een samenvatting van jurybeoordeling.

 

Onder Expertisecentrum vindt u de inzendingen van de diverse provincies.

Zie ook