Medezeggenschap verzilveren 2010

In 2010 verscheen het stappenplan ‘Medezeggenschap verzilveren’. Daarin staat in een helder overzicht beschreven welke stappen de ondernemingsraad kan nemen voor het ontwikkelen en inzichtelijk maken en uiteindelijk waarderen van die competenties die nodig zijn voor  goed OR-werk. Via een gestructureerd, helder en praktisch plan kan elke OR nu komen tot EVC (Erkenning Verworven Competenties). Doel: OR-werk aantrekkelijker maken voor de leden en de organisatie.

 

Op 2 maart 2010 is in Utrecht het Congres EVC/OVC en medezeggenschap 2.0 voor or-leden, p&o-adviseurs en leidinggevenden van provincies gehouden. Lees hier verslag van de dag.

 

Bekijk alle informatie over EVC/OVC:

• Stappenplan Medezeggenschap verzilveren
• Flyer ‘Een breder loopbaanperspectief en een betere OR’
• Presentatie Sjef Jansen, secretaris Werkgeverszaken IPO
• Presentatie Steven van Slagteren, GITP
• Presentatie Ruud Beumer, AHOLD
• Presentatie Walter Gouw, directeur MZ services

Zie ook