Medezeggenschapsprijs 2011-2012

Op 9 maart 2012 is in Utrecht de MZ Prijs Provincies uitgereikt. De winnaar was de Provincie Groningen met het project ‘Samenwerkende Ondernemingsraden bij vorming  RUD’s’.

 

De jury was onder de indruk van het initiatief; ze vond het mooi dat de medezeggenschap hier het goede voorbeeld geeft en neemt, in de samenwerking tussen ondernemingsraad, directie en medewerkers. Het sector overstijgende karakter, de regionale samenwerking met andere overheden en de onderlinge versterking zijn essentiële en onderscheidende elementen in deze bijdrage. De samenwerking op deze manier is niet alleen vernieuwend maar ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het belang voor en de betrokkenheid van de medewerkers is evident.

 

Een eervolle vermelding was er voor de Provincie Gelderland met ‘Langs de meetlat van de OR’. De jury juicht een dergelijke verschuiving in de werkwijze van de OR toe: “meedenken aan de voorkant”. Door vooraf criteria aan te geven wordt de werkwijze van de OR proactief in plaats van reactief. Ook is de wijze waarop de medewerkers in het proces zijn betrokken te roemen. De jury oordeelde dan ook dat de ondernemingsraad van de provincie Gelderland een eervolle vermelding verdiende.

 

Bekijk hier het volledige juryrapport, het verslag van de dag en de publicatie ‘MZ Prijs 2011-2012’.

 

Onder Expertisecentrum vindt u de inzendingen van de diverse provincies.

Zie ook