Peer to Peer: een bijzonder mobiliteits & Employability experiment

Het A&O-fonds Provincies is in 2011 een pilot gestart “Peer to Peer”. Een experiment waarbij provincieambtenaren adviesopdrachten uitvoerden in het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van de opdrachten werden deelnemers ondersteund door korte intensieve opleidingsdagen, intervisiebijeenkomsten en individuele coaching.

 

Lees hier:

• P2P krant april 2011
• P2P krant februari 2011

Zie ook