Masterclasses Mensen in Beweging 2013

In 2013 heeft er een serie masterclasses plaatsgevonden rondom het thema Mensen in Beweging. De masterclasses bestonden uit een presentatie van een van de provincies (achtereenvolgens Utrecht, Overijssel en Noord-Holland) en vervolgens een interactieve discussie over de aanpak, uitgangspunten en dilemma’s. Doel was te komen tot een goed overzicht van best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid en personeelsmobiliteit, zowel op organisatievisie als op het niveau van praktische HRM-instrumenten. Accent lag op in beeld brengen van creatieve en vernieuwende aanpakken die voor overheidsorganisaties in brede zin interessant zijn. Tijdens het HR-festival in november heeft een afsluitende workshop plaatsgevonden waarin de uitkomsten van de masterclasses zijn gepresenteerd en waarin is gediscussieerd over de toepasselijkheid van de provinciale best practices voor gemeenten en waterschappen.

 

Het verslag van deze reeks masterclasses Mensen in Beweging hebben we verwerkt tot een publicatie. Download hier de pdf van de publicatie of bekijk de bladerbare publicatie.

 

4 februari 2013 – provincie Utrecht – ‘de Maakbaarheid van Mobiliteit’

Op 4 februari 2013 vond de eerste masterclass plaats, deze werd georganiseerd door de provincie Utrecht met als thema ‘de Maakbaarheid van Mobiliteit’. Lees hier het verslag van de dag en bekijk de presentatie van de provincie Utrecht.

 

Onderstaand een aantal links naar interessante literatuur rondom dit thema:

• Naar nieuw Dutch design voor flexibel en zeker werk
• Knelpunten op de arbeidsmarkt in 2013
• Vitaliteit en inzetbaarheid. Voorbeelden van vernieuwende initiatieven

 

8 april 2013 – provincie Overijssel – ‘Van werk naar werk; een nieuwe visie’

Op maandag 8 april 2013 was de provincie Overijssel gastheer en werd in De Witte Vos in Utrecht kennis en ervaring gedeeld over de werkwijze van het team Overijssel@Search (O@S). O@S gaf op een geheel eigen wijze vorm aan het oplossen van de boventalligheid van de provincie Overijssel. Bekijk hier het verslag van de dag en de presentatie van de provincie Overijssel.

 

4 september 2013 – provincie Noord-Holland – ‘Vitaal Organiseren. Beweging als continu proces?’

Op woensdag 4 september 2013 vond de derde Masterclass ‘Mensen in Beweging’ rondom het thema Personeelsmobiliteit plaats voor leidinggevenden, managers, HRM’ers en OR-leden binnen de provincies. In navolging van de provincies Utrecht en Overijssel, presenteerde in deze masterclass de provincie Noord-Holland haar aanpak met als thema ‘Vitaal Organiseren. Beweging als continu proces?’. Bekijk hier een uitgebreid verslag over deze bijeenkomst en de presentatie van de provincie Noord-Holland.

 

Onderstaand vindt u meer informatie van de provincie Noord-Holland:

• Handreiking Fasegewijs (re)organiseren
• Opzet houtskoolschets, beheer en uitvoering
• Directienota Vitaal organiseren
• Artikel Vitaal organiseren huisblad Noord-Holland en stukken van het

 

Rijk, waarop de provincie Noord-Holland haar aanpak gebaseerd heeft:

• Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012
• Besluit juni 2010 Sociaal flankerend beleid
• Onderhandelaarsakkoord Sociaal beleid Rijk 2013

Zie ook