knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

Pilot digitale arbo‐instrumenten

Van april 2013 tot en met maart 2014 heeft het A&O-fonds Provincies onderzoek gedaan naar de inzet van digitale arbo-instrumenten bij de provincies. De arbo-coördinatoren hebben een iPad in bruikleen gekregen om deel te nemen aan de pilot. Met behulp van de tablet hebben 11 deelnemende arbo-co’s diverse arbo-instrumenten, websites en arbo-apps getest. De resultaten van deze pilot en de ervaringen met de apps, digitale instrumenten en de tablet zijn weergegeven in een rapportage.

 

De rapportage en de vervolgacties zijn in de Brede Begeleidingscommissie (BBC) van het A&O-fonds Provincies, alsmede in het netwerk van de arbo-coördinatoren besproken. Het rapport is een aanzet tot meer gebruik van arbo-apps en heeft bijgedragen aan inzicht in de mogelijkheden die digitale
arbo-instrumenten, apps en websites bieden. Verdere follow-up van de pilot wordt door de provincies zelf opgepakt.

 

Links:

 

rapportage pilot digitale arbo-instrumenten
artikel over dit onderzoek op www.werkenveiligheid.nl ‘De digitale arbo-adviseur’

 

Heeft u vragen over de pilot digitale arbo-instrumenten, neem dan contact op via info@aenoprovincies.nl.

Zie ook