knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR)

In het najaar van 2017 heeft een externe evaluatie plaatsgevonden naar het feitelijke gebruik van en draagvlak voor het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). De vraag was of het zinvol is om dit systeem aan te blijven bieden. Alle twaalf provincies hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het PAR in slechts één provincie nog feitelijk gebruikt wordt. De overige provincies hebben het systeem nooit geïmplementeerd, hebben er al afscheid van genomen of zullen dit op korte termijn doen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze provincies van plan zijn het PAR (weer) te gaan gebruiken. Er is blijkbaar onvoldoende draagvlak onder provincies om voortzetting van het PAR te kunnen verantwoorden.

Op basis van bovenstaand onderzoek heeft het bestuur van het A&O-fonds Provincies, op advies van de netwerkgroep Arbo-deskundigen, besloten de dienstverlening met betrekking tot het PAR per 1 maart 2018 te beëindigen. In de Arbocatalogus blijft het hoofdstuk Agressie en Geweld gehandhaafd. Hier vindt u meer informatie.

 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marga Waldekker.

 

OVER HET PAR

Medewerkers met een publieke taak hebben soms te maken met agressie en geweld van burgers. Ook medewerkers van provincies. Speciaal voor de sector provincies ontwikkelde het A&O-fonds Provincies, in samenwerking met de sectoren Rijk en Gemeenten, het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). Het PAR biedt de mogelijkheid om agressie- en geweldsincidenten tegen medewerkers van de provincie te registreren en op basis daarvan preventief beleid te ontwikkelen. Een meldings- en registratiesysteem is wettelijk verplicht. Alle provincies hebben via de arbo-coördinatoren inloggegevens ontvangen, daarmee kan ingelogd worden en kunnen meldingen geregisteerd en (op)gevolgd worden.

 

Links:

rapportage Scan agressiebeleid 2015
onderzoek Meldingsbereidheid agressie en geweld
handleiding technische implementatie PAR
e-learningmodule PAR

Zie ook