knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

Quickscan Duurzame inzetbaarheid

Een van de activiteiten van het A&O-fonds, afkomstig uit de cao provincies, was de Quickscan Duurzame Inzetbaarheid. IPO heeft de scan begin 2015 uitgezet.  Alle provincies hebben deze scan ingevuld en de gegevens zijn door het A&O-fonds samen met een werkgroep geanalyseerd. Het eindresultaat is het rapport Sprongkracht versterken met adviezen / aanbevelingen die input kunnen geven voor de volgende cao.

 

Voor vragen over de Quickscan Duurzame Inzetbaarheid kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Zie ook