Beëindiging Provinciaal Agressie Registratiesysteem

Gepubliceerd op 06 - 03 - 18

In het najaar van 2017 heeft een externe evaluatie plaatsgevonden naar het feitelijke gebruik van en draagvlak voor het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). De vraag was of het zinvol is om dit systeem aan te blijven bieden. Alle twaalf provincies hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat het PAR in slechts één provincie nog feitelijk gebruikt wordt. De overige provincies hebben het systeem nooit geïmplementeerd, hebben er al afscheid van genomen of zullen dit op korte termijn doen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze provincies van plan zijn het PAR (weer) te gaan gebruiken. Er is blijkbaar onvoldoende draagvlak onder provincies om voortzetting van het PAR te kunnen verantwoorden.

Op basis van bovenstaand onderzoek heeft het bestuur van het A&O-fonds Provincies, op advies van de netwerkgroep Arbo-deskundigen, besloten de dienstverlening met betrekking tot het PAR per 1 maart 2018 te beëindigen. In de Arbocatalogus blijft het hoofdstuk Agressie en Geweld gehandhaafd. Hier vindt u meer informatie.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marga Waldekker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.