Behoud is het nieuwe Werven

Voor de Leidinggevenden en voor de P&O-ers van de provinciale organisaties de Masterclass ”Behoud is het nieuwe Werven”

Home » Masterclassprogramma: Behoud is het nieuwe Werven

Behoud is het nieuwe Werven

Masterclassprogramma

We hebben eenieder binnen de Provincies voor nu en voor in de toekomst keihard nodig. Talent dient behouden, maar actueel onderzoek toont aan dat de uitstroom van jonge ambtenaren maar liefst 17,1 % per jaar bedraagt.

 

Kortom: werk aan de winkel voor de provinciale organisaties.

Het programma

Bestsellerauteur, spreker en trainer Evert Hatzmann neemt je mee in een bondig en boeiend Masterclassprogramma. Hij draagt je op basis van zijn boek Houd je Feedback! aan hoe je als leidinggevende of als P&O’er inzet op en bijdraagt aan het behoud van talent.

 

Evert gaat met je aan de slag aan de hand van de volgende thema’s:

  • wat kost ongewenste uitstroom aan tijd, geld en energie?
  • inzet op retentie: differentiatie naar generatie
  • het faciliteren van zelfregie op werkgeluk
  • hoe je autonomie, werk-privé balans en werkplezier kunt monitoren en regisseren
  • eigentijdse interventies op de werkvloer: van feedback naar reflectie
  • Retentie Regie: wie te betrekken, hoe rol je uit en wat levert het op
  • de Job Reflector als conversatie starter
  • Management Data ten behoeve van beheer en behoud
  • het werkbelevingsgesprek: medewerkers verlaten niet hun baan, zij verlaten hun baas….

 

In de training kun je je huidige en toekomstige wensen en uitdagingen met betrekking tot het behoud van talent inbrengen. Daarnaast leer je omgaan met relevante omgevingsfactoren binnen de organisatie, en krijg je aangereikt hoe je als leidinggevende of als P&O’er de regie op retentie opzet en uitrolt. Ook ervaar je op welke wijze de jonge ambtenaren de zelfregie op werkvoldoening kunnen gaan voeren en is er ruimte voor oefening, uitwisseling en toepassing.

Na afloop

Bij afronding van het Behoud is het Nieuwe Werven programma ben je in staat om de regie op retentie te krijgen en te houden; je weet hoe je effectieve interventies ten behoeve van het behoud van medewerkers kunt opzetten, uitrollen en toepassen. Je hebt inzicht in en aansluiting met het voor jonge ambtenaren parallel lopende programma Zelfregie op Werkplezier en je kunt de hieruit voortkomende initiatieven van Provincie-talent monitoren en supporten.

Praktische Gegevens

Het Behoud is het Nieuwe Werven programma bestaat uit 1 dag Masterclass en een terugkom-sessie van 1 dag. De datum voor de terugkomsessie plannen we nog in voor na de zomervakantie, voor de Masterclass is de planning als volgt:

 

Op woensdag 26 juni 2024, Grand hotel Karel V, Utrecht (5 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal). Aanvang 10.15 uur en afronding om 15.30 uur.

 

Facultatief: na deelname aan dit 2-daags programma kun je mee gaan doen aan het train-de-trainer -programma Retentie Regie in de Praktijk (2-maandelijks/ 1 dagdeel/ hybride). Zowel het Behoud is het Nieuwe Werven programma, de tool de Job Reflector als het boek Houd je Feedback! worden aangeboden door het A&O-fonds Provincies en zijn daarmee voor deelnemers kosteloos. Bij afronding van het train-de-trainer -programma ontvang je het certificaat Retentie Regisseur.

Reserveer je aanwezigheid

Aangeboden

Namens het A&O-fonds Provincies ontvang je als deelnemer een door Evert gesigneerd exemplaar van Houd je Feedback!, met daarin opgenomen een instrument om te kunnen werken aan het behoud van talent. Daarbij een inlog voor de online tool de Job Reflector.