Nieuws HRM

21 mei MOOC: Anders samenwerken door de Omgevingswet

De Omgevingswet maakt het voor provincies, waterschappen en gemeenten noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kunnen niet alleen worden aangepakt. De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in...

Lees meer