Nieuws HRM

18 Dec Nieuw AB-lid benoemd

In de AB-vergadering van 12 december is een nieuw AB-lid benoemd: mevrouw Laureina Grootveld, van het Interprovinciaal Overleg. Zij vult hiermee de vrijgekomen vacature in die is ontstaan door het vertrek van Onno Beljaars. Het bestuur en de medewerkers van het fonds heten mevrouw Grootveld...

Read More

17 Dec Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2018 gepubliceerd

De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten publiceren voor de derde maal de gezamenlijke personeelsmonitor. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2018’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, de Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2018. Tevens wordt er...

Read More