Nieuws

21 mei MOOC: Anders samenwerken door de Omgevingswet

De Omgevingswet maakt het voor provincies, waterschappen en gemeenten noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kunnen niet alleen worden aangepakt. De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in...

Lees meer

06 feb Casestudies Functiemetamorfose

De drie A&O-fondsen – A&O-fonds Provincies, A&O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen – zijn twee jaar geleden geleden gestart met het project Functiemetamorfose. Een project over de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van mensen en organisaties. Recent is de website functiemetamorfose.nl aangevuld met vijf casestudies. Alles...

Lees meer