Digitale toegankelijkheid website

Gepubliceerd op 23 - 09 - 20

We werken als A&O-fonds Provincies aan de toegankelijkheid van onze website. We willen dat onze informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen die binnen de sector Provincies werkt. Hiermee proberen we zo volledig mogelijk te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen die door de Rijksoverheid gesteld worden en die vanaf 23 september 2020 gelden. Naast aanpassingen op onze website, heeft dit ook tot gevolg dat onze huisstijl enigszins aangepast moet worden. De komende maanden zal dit in onze overige communicatiemiddelen ook gefaseerd doorgevoerd worden.

Lees hier onze Toegankelijkheidsverklaring.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.