Drie provinciale nominaties voor Ctalents Diamond Awards

Gepubliceerd op 21 - 10 - 21

De provincies Gelderland en Utrecht zijn genomineerd voor de Ctalents Diamond Awards 2021. Beide provincies zijn genomineerd in de categorie Voorloper, omdat de provincies voorlopen op het gebied van inclusiviteit en daadwerkelijk mensen met een auditieve en/of visuele beperking in de organisatie inzetten en andere organisaties inspireren dit ook te doen. Bij de provincie Gelderland zijn Nynke Peters en Wilma Groothedde ook persoonlijk genomineerd in de categorie Inspirator, vanwege hun inzet voor diversiteit en inclusie bij de provincie, maar ook daarbuiten. 

Nynke Peters, adviseur D&I, aan het woord over de nominaties voor de provincie Gelderland:

“Ik ben erg blij met de nominatie en ik ben er trots op dat wij als provincie Gelderland als voorbeeld en voorloper worden gezien. En voor mijn persoonlijke nominatie geldt: ik vind het een hele eer dat ik word gezien als iemand die inspireert. Dat is niet een doel op zich, maar het is wel een mooie bijvangst! 

We werken als provincie Gelderland voor alle Gelderlanders en willen dat onze werkvloer een weerspiegeling is van de maatschappij. Voor ons is het vanzelfsprekend om elk talent te benutten en we zetten ons daarom in voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin elk talent kan meedoen.

Met de Ctalents Diamond Award wordt op een ludieke manier stilgestaan bij het belang van ons werk. Wij willen ook andere bedrijven met onze ervaringen en verhalen ertoe bewegen dit zelf op te pakken, zodat er meer ruimte komt voor arbeidskrachten met een beperking. De aandacht die dit thema door de Diamond Awards krijgt, draagt hier hopelijk weer aan bij.

Mochten wij een award winnen, dan betekent dit voor ons (h)erkenning van onze inzet en expertise op dit vlak.”

Breng hier je stem uit
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.