Expertisecentrum

In het expertisecentrum van A&O-fonds Provincies delen provincies en externe organisaties de kennis die ze hebben opgedaan in een door het A&O-fonds provincies geïnitieerd of gesubsidieerd project. Per thema tref je de presentaties en eventuele contactgegevens per project aan.

 

Tevens vind je hier de vacatures voor de expertgroepen.

In het Expertisecentrum

Zie ook